:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนทองถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

1 มิ.ย. 2564

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร