:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**************************

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อช่วยปฏิบัติงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร