:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

18 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร