:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com

ชื่อ: ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (ผ.ถ. 5/8)

28 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

     ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรณีเหตุอื่น จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  นั้น

    บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะได้ดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร