:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com

ชื่อ: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

2 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 ซึ่งกำหนดให้มีการรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 และได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นั้น

                   บัดนี้  การดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจ ข้อ 20 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่
24 มิถุนายน 2547 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร