:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เลขที่ 1111 หมู่ 4 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084
E-mail : info@wangkata.go.th , obtwangtaka@gmail.com 
Website : www.wangkata.go.th   
Socail Network : Faceboook : อบต.วังกะทะ อำเภอปากช่อง 

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น