:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com
กองช่าง
นายสำเริง สอสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-280-7268
นายทิวัตต์ ช่วยกลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
085-762-9702
นายพีรพล คำภิราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
081-073-0623
นายฉัตรนรินทร์ น้อยคำภา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
088-464-4721
นายศักดิ์สิทธิ์ เชื้อแพทย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
085-203-1607
นายณัฏฐกิตติ์ เมตต์การุณ์จิตต์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
080-003-8364
นางนกเล็ก มีผูก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
089-502-4154
นายวิริยะการณ์ พักวงษ์
คนงานทั่วไป
061-054-6215
นางสาวปวริศา โมลา
คนงานทั่วไป
083-307-1825