:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวณภาสุกาญจน์ มณีพงศภักดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
.063-141-9956