พิธีการเปิดโครงการโรงเรียนเบาหวานวิทยา

  พิธีเปิดศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567พิธีเปิดศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

   กองช่าง ออกพื้นที่ ตรวจเช็คระบบประปา ซ่อมแซมประปา เปลี่ยนซัมเมอร์ส ตรวจเช็คระบบตู้ซัมเมอร์ส พร้อมทั้งติดตั้งสายไฟและย้ายตู้ระบบไฟฟ้า

  กองช่าง ออกพื้นที่ ตรวจเช็ค ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสายทางสาธารณะ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าตู้คอนโทรน พร้อมทั้งระบบซัมเมอร์ส