องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
 


กองช่าง ออกพื้นที่ ตรวจเช็ค ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสายทางสาธารณะ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าตู้คอนโทรน พร้อมทั้งระบบซัมเมอร์ส


องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางสุนทรา พอควร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
กองช่าง ออกพื้นที่ ตรวจเช็ค ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสายทางสาธารณะ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าตู้คอนโทรน พร้อมทั้งระบบซัมเมอร์ส
-บ้านคลองอีเฒ่า หมู่ 8
-บ้านวังกะโล่ หมู่ 9
-บ้านโปงกระทิง หมู่ 12
-บ้านดอนสว่าง หมู่ 14
-บ้านคลองพลู หมู่ 15
-บ้านหนองนกกระเต็น หมู่ 16
-บ้านโนนทอง หมู่ 20
-บ้านเพิ่มสมบัติ หมู่ 22
-บ้านคลองไทร หมู่ 23
กองช่างดำเนินการซ่อมแซมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ส.อบต. และชาวบ้านดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ปกติ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม... : 061-0291084
Facebook : อบต.วังกะทะ อำเภอปากช่อง
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-04
2024-07-04
2024-06-27
2024-06-24
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20