องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
  พิธีการเปิดโครงการโรงเรียนเบาหวานวิทยา [วันที่ 2024-04-17][ผู้อ่าน 13]
 
  พิธีเปิดศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเท...[วันที่ 2024-04-11][ผู้อ่าน 13]
 
   กองช่าง ออกพื้นที่ ตรวจเช็คระบบประปา ซ่อมแซมประ...[วันที่ 2024-04-04][ผู้อ่าน 14]
 
  กองช่าง และงานป้องกัน ออกพื้นที่ ตรวจเช็คระบบประปา...[วันที่ 2024-02-09][ผู้อ่าน 12]
 
  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-...[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 29]
 
  กองช่าง ออกพื้นที่ ตรวจเช็คระบบประปา ซ่อมแซมประปา ...[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 10]
 
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ที...[วันที่ 2024-02-02][ผู้อ่าน 12]
 
  พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใ...[วันที่ 2023-12-29][ผู้อ่าน 27]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ...[วันที่ 2023-11-23][ผู้อ่าน 30]
 
  พีธีอัญเชิญ และแลกเงินขวัญถุงพระชารทาน กองทุนแม่ขอ...[วันที่ 2023-11-07][ผู้อ่าน 45]
 
  นางสุนทรา พอควร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ แ...[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 91]
 
  นางสุนทรา พอควร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ม...[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 35]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10