องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

เลขที่ 1111 หมู่ 4 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084

E-mail : saraban@wangkata.go.th , obtwangtaka@gmail.com

Website : www.wangkata.go.th   

Socail Network : Faceboook : อบต.วังกะทะ อำเภอปากช่อง