องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวณภาสุกาญจน์ มณีพงศภักดิ์


นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

063-141-9956