องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]35
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]34
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]35
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]41
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]33
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 16 พ.ค. 2565 ]33
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]31
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 15 เม.ย. 2565 ]34
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]29
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (ครั้งแรก) [ 10 ม.ค. 2565 ]38