องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน(ผ้าปูโต๊ะห้องประชุม) อบต.วังกะทะ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2567 ]4
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2567 ]10
3 จ้างบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดซ่อมแซมท่อประปาอุดตัน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองป่าหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2567 ]2
4 ซื้อซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2567 ]2
5 ซื้อวัสดุประปา สำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2567 ]2
6 ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ ๗ บ้านคลองป่าหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2567 ]2
7 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านโป่งกระทิง หมู่ที่ ๑๒- บ้านยางบ่องสามัคคี หมู่ที่ ๒๑ ตำบลวังกะทะ [ 26 เม.ย. 2567 ]2
8 ซื้อจัดจ้างกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน และขออนุมัติเบิกเงิน(แก้ไขซ่อมแซม อบต.วังกะทะไฟฟ้าลัดวงจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2567 ]2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2567 ]2
10 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๗ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]2
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]2
12 จ้างเหมาเช่าเต้นท์และทำความสะอาดช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี ๒๕๖๗ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]2
13 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]2
14 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ ๑๙ สายทางบ้านนางประไพ สุดกล่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]2
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete งบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ จำนวน 2 โครงการ [ 17 ม.ค. 2566 ]106
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ จำนวน 1 โครงการ [ 17 ม.ค. 2566 ]71
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]71
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]70
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองพลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]62
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ ๒๓ บ้านคลลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]46
 
หน้า 1|2