องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคาร [ 24 เม.ย. 2567 ]4
2 คู่มือสำหรับประชาชนการชำระภาษีที่ดิน [ 2 ก.พ. 2567 ]11
3 คู่มือสำหรับประชำชนการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 2 ก.พ. 2567 ]11
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอลงทะเบียนผู้พิการ [ 2 ม.ค. 2567 ]11
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 2 ม.ค. 2567 ]8
6 คู่มือ การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 2 ม.ค. 2567 ]8
7 คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 2 ม.ค. 2567 ]8
8 คู่มือสำหรับประชาชน [ 18 เม.ย. 2566 ]49
9 มาตรฐานการควบคุมอาคาร [ 1 มี.ค. 2566 ]46
10 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 3 ก.พ. 2566 ]47