องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ITA
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการสารบรรณ [ 3 ม.ค. 2567 ]4
2 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 2 ม.ค. 2567 ]5
3 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 10 ต.ค. 2566 ]16
4 11. ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน สิงหาคม 66 [ 1 ก.ย. 2566 ]2
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย [ 3 มี.ค. 2566 ]46
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 2 มี.ค. 2566 ]44
7 แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน [ 20 ม.ค. 2566 ]33
8 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 5 ม.ค. 2566 ]47
9 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2566 ]53
10 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2566 ]40
11 คู่มือการตรวจสอบภายใน [ 23 ธ.ค. 2565 ]73
12 คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 21 ธ.ค. 2565 ]43
13 คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 21 ธ.ค. 2565 ]41