องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA


ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น(ฉบับที่2)พ.ศ2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น(ฉบับที่2)พ.ศ2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ