องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
 


พิธีเปิดศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567พิธีเปิดศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567


วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.
องค์การบริหารตำบลวังกะทะ นำโดย นางสุนทรา พอควร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เป็นประธาน พิธีเปิดศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยมี นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะเข้าร่วมโครงการฯ ภายในงานเปิดโครงการฯ มีส่วนราชการ นายศิริวัฒก์ภัทรวิเศษพันธุ์ ปลัดอำเภอปากช่องประจำตำบลวังกะทะ พร้อมทั้งจนท.รพ.สต.วังกะทะ ,รพ.สต.หนองขวาง ,ชมรมผู้ใหญ่บ้านตำบลวังกะทะ ,ชมรมอสม.ตำบลวังกะทะ และ อปพร.ตำบลวังกะทะ เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าหน้าประจำจุดบริการประชาชนอย่างพร้อมเพรียง
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-04
2024-07-04
2024-06-27
2024-06-24
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20